BLOG THỦ THUẬT

GẮN "QUỐC KỲ" CHO CON TRỎ CHUỘT

Theo li yêu cầu ca một số bạn, hôm nay dunghennessy chia sđến với các bạn một thủ thuật khá đẹp mắt đó là: GẮN "QUỐC KỲ" CHO CON TRỎ CHUỘT.
Với thủ thuật này, con trỏ chuột trên Blog của bạn sđược gắn một lá Quốc Kỳ bay "phấp phới" trông rất sinh động và khi con trỏ chuột này đi đến đâu thì Quốc Kỳ sẽ theo đến đó trông rất đẹp mắt.
Bn có ththấy trước thủ thuật này trên trang dunghennessy.blogspot.com
Rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML (bạn có thể xem cách thêm tiện ích HTML/Javacript TẠI ĐÂY) và dán tất cả các code phía dưới vào
 
<script type="text/javascript">
var trailimage=["http://4.bp.blogspot.com/-c8MIH-CPLTo/T8_3iyPH0YI/AAAAAAAAbKQ/Oz4RfAC57CI/s1600/Vietnam-240-animated-flag-gifs.gif", 100, 60]
var offsetfrommouse=[-5,20]
var displayduration=0
if (document.getElementById || document.all)
document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"></div>')

function gettrailobj(){
if (document.getElementById)
return document.getElementById("trailimageid").style
else if (document.all)
return document.all.trailimagid.style
}

function truebody(){
return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function hidetrail(){
gettrailobj().visibility="hidden"
document.onmousemove=""

}

function followmouse(e){
var xcoord=offsetfrommouse[0]
var ycoord=offsetfrommouse[1]
if (typeof e != "undefined"){
xcoord+=e.pageX
ycoord+=e.pageY
}
else if (typeof window.event !="undefined"){
xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
}
var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
gettrailobj().display="none"
else
gettrailobj().display=""
gettrailobj().left=xcoord+"px"
gettrailobj().top=ycoord+"px"
}

document.onmousemove=followmouse

if (displayduration>0)
setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)

</script>

Nếu không thích Quốc Kỳ thì các bạn có thể thay đổi hình ảnh khác ở dòng lệnh màu đ (đây là link ảnh của Quốc Kỳ), các smàu xanh là chiều rộng và chiều dài của ảnh, các smàu vàng là khoảng cách trên dưới trái phải của ảnh đối với con chuột, các bạn có thể thay đổi lại cho phù hợp với Blog của mình, sau cùng bấm Lưu và tr lại Blog xem kết quả nha.
Chúc các bạn vui....
 *
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.