BLOG THỦ THUẬT

Một số cách tùy biến Label cho blogger


Một số cách tùy biến Label cho blogger
Tiện ích nhãn đám mây (Tag clouds) được dùng để hiển thị tất cả các loại nhãn hoặc những nhãn được định trước trong một blog. Thiết kế vốn có của widget này trong Blogger là rất đơn giản. DO vậy có rất nhiều không gian cho sự sáng tạo của chúng ta. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu bốn kiểu thiết kế Label Widget mà bạn có thể dễ dàng tích hợp trong blog của bạn. Cả bốn sử dụng CSS3 Gradients và hiệu ứng đổ bóng (Shadow Box) cũng được sử dụng để nó tinh tế và hoàn thiện.

Điều kiện để bắt đầu.

Trước khi bắt đầu hãy chắc chắn rằng Blog của bạn có Widget Label và đã thiết lập chọn với Cloud.
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Bố cục (Layout)
3- Chọn thêm tiện ích (Add widget)=> Thêm tiện ích Nhãn (Label)
- Nếu blog của bạn đã thêm tiện ích này rùi thì có thể bỏ qua bước 3 này.
Tùy biến label cloud với CSS cho blogger
4- Bấm vào chỉnh sửa (Edit) Widget Label vừa tạo (hoặc có sẵn) và cài đặt mục hiển thịlà Cloud, Bỏ chọn ở mục Hiển thị số bài đăng theo nhãn, còn các mục khác tùy ý bạn:
Tùy biến label cloud với CSS cho blogger
5Lưu cài đặt lại.
Bây giờ namkna sẽ giới thiệu cho các bạn bốn phong cách chỉnh sửa label clouds khác nhau cho blogger. Các bạn hãy chọn lấy một kiểu để áp dụng cho blog của mình nha. Nào chúng ta bắt đàu thôi.

Style 1: Label clouds orange with css3

Ảnh minh họa:
Label clouds orange with css3
 - THiết kế này được tạo bởi Luke Spoor với màu cam sử dụng css 3.
- Vào Mẫu (Template) => Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed)=> Chèn đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>
.label-size {
float:left;
margin:0 0 7px 20px;
position:relative;
font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size:0.75em;
font-weight:bold;
text-decoration:none;
color:#996633;
text-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,.4);
padding:0.417em 0.417em 0.417em 0.917em;
border-top:1px solid #d99d38;
border-right:1px solid #d99d38;
border-bottom:1px solid #d99d38;
-webkit-border-radius:0 0.25em 0.25em 0;
-moz-border-radius:0 0.25em 0.25em 0;
border-radius:0 0.25em 0.25em 0;
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
-webkit-box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
-moz-box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
box-shadow:
inset 0 1px 0 #faeaba,
0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);

z-index:100;
}

.label-size:before {
content:'';
width:1.30em;
height:1.39em;
background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
position:absolute;
left:-0.69em;
top:.2em;
-webkit-transform:rotate(45deg);
-moz-transform:rotate(45deg);
-o-transform:rotate(45deg);
transform:rotate(45deg);
border-left:1px solid #d99d38;
border-bottom:1px solid #d99d38;
-webkit-border-radius:0 0 0 0.25em;
-moz-border-radius:0 0 0 0.25em;
border-radius:0 0 0 0.25em;
z-index:1;
}

.label-size:after {
content:'';
width:0.5em;
height:0.5em;
background:#fff;
-webkit-border-radius:4.167em;
-moz-border-radius:4.167em;
border-radius:4.167em;
border:1px solid #d99d38;
-webkit-box-shadow:0 1px 0 #faeaba;
-moz-box-shadow:0 1px 0 #faeaba;
box-shadow:0 1px 0 #faeaba;
position:absolute;
top:0.667em;
left:-0.083em;
z-index:9999;
}
.label-size:hover {
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
border-color:#e1b160;
}

.label-size:hover:before {
background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
border-color:#e1b160;
}
#Label1 {height:210px !important;}
Chú ý: Điều chỉnh lại height:210px ở dòng cuối cùng cho phù hợp với số lượng Nhãn mà blog của bạn có. Nếu điều này không được thực hiện thì các Nhãn có thể chồng lên nhau với các widet khác.

Style2: Label clouds blue with css 3

Ảnh minh họa:
Label clouds blue with css 3
- TIện ích được thiết kế bởi Jakob Cosoroaba, namkna đã chuyển đổi nó để Blogger có thể sử dụng.
- Vào Mẫu (Template) => Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed)=> Chèn đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>.
.label-size{
display: inline-block;
padding: 0px 10px;
height: 29px;
line-height:29px;
border-radius: 5px;
font-weight:bold;
font-size:12px;
text-decoration:none;
}

.label-size{
border: 1px solid #769e42;
box-shadow: inset 0 1px 0 #c5e59c ;
background-color: #9ed35a;
text-shadow: 0px 1px 1px #6ea23b;
color: #fff;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
}

.label-size:hover{
background-color: #b7fa66;
background-image: linear-gradient(top, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(top, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(top, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
}

.label-size:active{
background-image: linear-gradient(top, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
}

.label-size{
display:inline-block;
border-radius: 5px 0 0 5px;
border-right-width:0;
position:relative;
z-index:5;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 10px;
}

.label-size:after{
content: " ";
width: 22px;
height: 22px;
line-height: 18px;
font-size:25px;
border-top: 1px solid #769e42;
border-right: 1px solid #769e42;
box-shadow: inset 0 1px 0 #c5e59c ;
background-color: #9ed35a;
text-shadow: 0px 1px 1px #7eac46;
border-radius: 3px 7px 3px 0;
color: #fff;
background-image: linear-gradient(135deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -o-linear-gradient(135deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(135deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(135deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(135deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
position:absolute;
top: 3px;
right: -12px;
z-index:-3;
-webkit-transform: rotate(45deg); /* Saf3.1+, Chrome */
-moz-transform: rotate(45deg); /* FF3.5+ */
-ms-transform: rotate(45deg); /* IE9 */
-o-transform: rotate(45deg); /* Opera 10.5 */
transform: rotate(45deg);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(/* IE6–IE9 */
M11=0.7071067811865476, M12=-0.7071067811865475, M21=0.7071067811865475, M22=0.7071067811865476, sizingMethod='auto expand');
zoom: 1;
}

.label-size:hover:after{
background-color: #b7fa66;
background-image: linear-gradient(-45deg, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -o-linear-gradient(-45deg, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(-45deg, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(-45deg, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(-45deg, #b7fa66 0%, #7ec940 100%);
}

.label-size:active:after{
background-image: linear-gradient(-45deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -o-linear-gradient(-45deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(-45deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(-45deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(-45deg, rgb(125,196,64) 0%, rgb(157,210,88) 100%);
}

.label-size:before{
content: " ";
height:5px;
width:5px;
display:block;
position:absolute;
right:-3px;
top:11px;
background-color: #fcfdf5;
border: 1px solid #83ab52;
border-radius:5px;
box-shadow: 0 1px 0 #b2ddd83;
}

.label-size span{
padding:2px 5px;
border: 1px solid #9e5c26;
border-radius: 5px;
box-shadow: inset 0 1px 0 #f5bf8c;
background-color: #ed943f;
text-shadow: 0px 1px 1px #000;
margin-left: 10px;
background-image: linear-gradient(bottom, rgb(211,95,32) 0%, rgb(223,131,45) 100%);
background-image: -o-linear-gradient(bottom, rgb(211,95,32) 0%, rgb(223,131,45) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(bottom, rgb(211,95,32) 0%, rgb(223,131,45) 100%);
background-image: -webkit-linear-gradient(bottom, rgb(211,95,32) 0%, rgb(223,131,45) 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(bottom, rgb(211,95,32) 0%, rgb(223,131,45) 100%);
}

#Label1 {height:210px !important;}
Chú ý: Điều chỉnh lại height:210px ở dòng cuối cùng cho phù hợp với số lượng Nhãn mà blog của bạn có. Nếu điều này không được thực hiện thì các Nhãn có thể chồng lên nhau với các widet khác.

Style 3: Label clouds the blue with CSS 3 and gradient

Ảnh minh họa:
Label clouds the blue with CSS 3 and gradient
- Vào Mẫu (Template) => Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed)=> Chèn đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>.
.label-size{
margin:0;
padding:0;
position:relative;
}
.label-size a{
float:left;
height:24px;
line-height:24px;
position:relative;
font-size:12px;
margin-bottom: 9px;
margin-left:20px;
padding:0 10px 0 12px;
background:#0089e0;
color:#fff;
text-decoration:none;
-moz-border-radius-bottomright:4px;
-webkit-border-bottom-right-radius:4px;
border-bottom-right-radius:4px;
-moz-border-radius-topright:4px;
-webkit-border-top-right-radius:4px;
border-top-right-radius:4px;
}
.label-size a:before{
content:"";
float:left;
position:absolute;
top:0;
left:-12px;
width:0;
height:0;
border-color:transparent #0089e0 transparent transparent;
border-style:solid;
border-width:12px 12px 12px 0;
}
.label-size a:after{
content:"";
position:absolute;
top:10px;
left:0;
float:left;
width:4px;
height:4px;
-moz-border-radius:2px;
-webkit-border-radius:2px;
border-radius:2px;
background:#fff;
-moz-box-shadow:-1px -1px 2px #004977;
-webkit-box-shadow:-1px -1px 2px #004977;
box-shadow:-1px -1px 2px #004977;
}

.label-size a:hover{background:#555;}
.label-size a:hover:before{border-color:transparent #555 transparent transparent;}

Style4: Label clouds orage with CSS 3 and gradient.

Ảnh minh họa:
- TIện ích được thiết kế bởi Fublo Blog, namkna đã chuyển đổi nó để Blogger có thể sử dụng.
- Vào Mẫu (Template) => Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed)=> Chèn đoạn code sau trước thẻ ]]></b:skin>.
.label-size a {
display: inline-block;
text-decoration: none;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.4);
padding: 4px 7px;
font-family: 'Helvetica Neue', helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
line-height: 14px;
height: 14px;
vertical-align: middle;
margin-bottom: 6px;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;

-webkit-box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), inset 0 1px 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), inset 0 1px 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.4);
box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), inset 0 1px 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.4);
}


.label-size a {
color: #996633;
border: 1px solid #DDA13C;

background: rgb(238,177,75);
background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2VlYjE0YiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEwMCUiIHN0b3AtY29sb3I9IiNjYzkxMmQiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+CiAgPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgZmlsbD0idXJsKCNncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkKSIgLz4KPC9zdmc+);
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(238,177,75,1) 0%, rgba(204,145,45,1) 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(238,177,75,1)), color-stop(100%,rgba(204,145,45,1)));
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(238,177,75,1) 0%,rgba(204,145,45,1) 100%);
background: -o-linear-gradient(top, rgba(238,177,75,1) 0%,rgba(204,145,45,1) 100%);
background: -ms-linear-gradient(top, rgba(238,177,75,1) 0%,rgba(204,145,45,1) 100%);
background: linear-gradient(top, rgba(238,177,75,1) 0%,rgba(204,145,45,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#eeb14b', endColorstr='#cc912d',GradientType=0 );
}

.label-size a:before {
content: '\2022';
color: #FFFFFF;
margin-right: 4px;
font-size: 15px;
*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.