BLOG THỦ THUẬT

Tin nhắn SMS hay chúc mừng giáng sinh

•.(¯`°´¯).• 

¤*•¸,•*¤*•,.•¤* 
•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸ ,• 
*¤Giáng Sinh Vui Vẻ!¤* 
•,•,¸.•An Lành Hạnh Phúc•¸.¸,• 
¤*•¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸¸,•*¤ 
*¤ ¤*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸¸,•*¤*•,¸¸,•*¤*••¤ 
¤¤ ¤¤ ¤¤ 
^^^^^^


\’\:’\’\:::/’::/’/’ 

....’\’\::’\:/’:/’/’..___,•’`¯`’•, 
.....’\’\’\|/’/’/’....../..........._/ 
.......’\’\|/’/’,.~~/=====_/ 
........[||||].....(_________) 
..........||.....,•’`.._....._....`’•, 
..........||.../...... (^)(^)` ........\ 
..........||..|............ .............I 
..........||...\.......\____/........./ 
..........||.....’•,_............._,•’ 
.........,||..,~•¯¯\\\\(@)//__ 
.....

= Tin Nhắn 1 = 

¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•? ,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•?.¸, •*¤*•,¸.¸,•,•*¤*•,¸. ¸,•?*¤*•,¸.¸,• Chúc giáng sinh vui vẻ:·.(¯`°´¯).· ¤*•,¸.¸, và một năm mới bình an •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS*•,¸.¸,•,•* ¤��,•*¤ **¤*•,¸.¸,•*•,,¸ .¸,•¤**,¤*•,¸.¸,•, ¸.¸,•¤**,¸.¸,•¤* *¸,•¤* 

= Tin Nhắn 2 = 

Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các ban cua tui mot mùa giáng sinh vui ve:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` mot năm moi bình an •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• 

= Tin Nhắn 3 = 

★★★★CHRISTMAS NEW YEAR WISH ★ ★ ★ ★ ★I made a Christmas wish for you, ★ ★ ★For a holiday full of pleasure, ★ ★ ★Friends and family all around, ★ ★ ★And memories to treasure. ★ ★ ★I wish for you a Christmas filled★ ★ ★With joyous holiday cheer; ★ ★ ★I wish you a Merry Christmas, ★ ★ ★And a very Happy New Year! ★ ★ 

= Tin Nhắn 4 = 

Chúc các bạn của tui một mùa giáng sinh vui vẻ 
:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` một năm mới bình an •*¤*•,.• 

¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHRISTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• 


= Tin Nhắn 5 = 

ღღღ____†____*_* Noel đến rồi *_*____†____ღღღ .. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ... •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR 

= Tin Nhắn 6 = 

(¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• chUc"Ja'Ng SjNk vUj vE?:·.(¯`°´¯).· ¤*•,¸.¸,vA` m0^t. nAm m0j' bJnh` aaN •*¤*•,¸.¶/¶ERRY C¶-¶ITRS¶/¶AS & ¶-¶APPY ¶¶EW YEAR•*¤*•,¸.¸,•*¤ *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,• I LoVe yoU chjU chjU 

= Tin Nhắn 7 = 

Chúc một mùa giáng sinh vui vẻ:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,Và một năm mới bình an •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸,.•,¸.,•*¤* •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,.¸.¸ ,•*¤*•,¸.¸,.�,•*¤*•, ¸.¸,.?*¤*•,¸.¸,. Me-ri chít-sờ-mết nhé! 

= Tin Nhắn 8 = 

____♥♥♥_____♥♥♥_____ __♥_____♥_♥_____♥___ __♥______♥______♥___ ___♥___M3rry___♥____ _____♥_X'mas_♥__ ________ _______♥___♥________ _________♥__________ _______♥___♥________ _____♥_______♥______ ___♥___Happy___♥____ __♥__N3w_♥_Y3ar_♥___ __♥_____♥_♥_____♥___ ____♥♥♥_____♥♥♥___ 

= Tin Nhắn 9 = 

˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * 

= Tin Nhắn 10 = 

。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * _Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ */______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ | 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。。° 。


┼´¯)... 

…….…... / | \ ...........*♥♫ best wishes * *♫♫ 
……… ...*•♥•*................... for a ♫** 
…… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠ 
… .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥ 
..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠ 
.....*♥•♥#♠♥#♥•♥* ' 
....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* ' 
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*' 
..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*' 
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*' 
Happy and Happy every single day like a Christmas! (¯ ┼´¯)... …….…... / | \ ...........*♥♫ Best wishes * *♫♫ ……… ...*•♥•*................... for a ♫** …… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠ … .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥ ..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠ .....*♥•♥#♠♥#♥•♥* ' ....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* ' ...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*' ..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*' '*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*' ............ ╬╬╬╬╬ ....................


I hope you have a Merry Chrismas and a 
Happy New Year and I hope you like my Chrismas Tree... 

*** 
***** 
******* 
********* 
*********** 
************** 
**************** 
****************** 
********************* 
*********************** 
************ 
************ 
************ 
******** __________________ ☆ 
__________________☆☆ 
_________________☆☆☆ 
________________☆Hello,´♥` 
_______________☆I Have....´♥` 
______________☆Come Here´♥` 
_____________☆To Wish You ´♥` 
____________☆Merry Christmas´♥` 
___________☆And Also, A Happy´♥` 
__________☆New Year To You For´♥` 
_________☆2008... I Hope The New ´♥` 
________☆Year Brings You Loads Of ´♥` 
_______☆Happiness And Good Health. ´♥` 
_____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥` 
____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥` 
___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥` 
__☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥` 
_☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥` 
.☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥` 

Hope you have A Merry Christmas and Happy New Year 


*________ __ @ 
____*_... ____***__*_______* 
_*... _______^*@^_____*____ 
...___*__... ...^*@^J^^_____... _*__ 
_*______^@^*J^@^... ___*____ 
___*___*^^@^... ^@^^^_____*__ 
*_____^... @^^J^@^J^^^^____*_ 
__... *__*^^J^*^@^*^^J^^^___... __ 
____^*^^^@^^^^@^^*... ^^^__*__ 
*__J^^^@^*^J... ^*^^@^*^J^____* 
__@^*... ^^^J^^^@^^^*^^^@^*___ 
_*^^J^^@^... *^J^@^J^*^@^... ^^*_ 
_________^*M.M*^_... ________ 
__________ M.M___________ 
_ SEASONS GREETINGS __ 
(¯`v´¯) 
.`·.¸.·´ 
¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.SMILES: 
*When I think of you my heart smiles* 
*-:*Just sending a smile your way* 
**I just wanted to brighten your day** 
-:·:*'*:·..You make me smile ·:*'*:·:- 
-:¦:-·:*'*:··... :*''*:·-:¦:- 
-:-.:*... '*:.....:*''*:.-... 
Have a great weekend! 
Love and xqnb, (¯`v´¯) 
.`·.¸.·´ 
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) 
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.Friends 
*Count your life by smiles not tears* 
**Count your age by friends not years** 
**I just wanted to drop by to say** 
-:·:*'*:·..Smile My Friends ·:*'*:·:- 
-:¦:-·:*'*:··. Enjoy.··:*''*:·-:¦:- 
-:-.:*... '*:.The.:*''*:.-... :- 
(¯`v´¯) Weekend 
.`·.¸.·´ 
¸.·´¨¸.·´¨) ¸.·*¨) 
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·. Love xqnb.net

\\’\\:’\\’\\:::/’::/’/’ 

....’\\’\\::’\\:/’:/’/’..___,•’`¯`’•, 
.....’\\’\\’\\|/’/’/’....../..........._/ 
.......’\\’\\|/’/’,.~~/=====_/ 
........[||||].....(_________) 
..........||.....,•’`.._....._....`’•, 
..........||.../...... (^)(^)` ........\\ 
..........||..|............ .............I 
..........||...\\.......\\____/........./ 
..........||.....’•,_............._,•’ 
.........,||..,~•¯¯\\\\\\\\(@)//__ 
.....Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các ban cua tui mot mùa giáng sinh vui ve:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` mot năm moi bình an •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•


\’\:’\’\:::/’::/’/’ 

....’\’\::’\:/’:/’/’..___,•’`¯`’•, 
.....’\’\’\|/’/’/’....../..........._/ 
.......’\’\|/’/’,.~~/=====_/ 
........[||||].....(_________) 
..........||.....,•’`.._....._....`’•, 
..........||.../...... (^)(^)` ........\ 
..........||..|............ .............I 
..........||...\.......\____/........./ 
..........||.....’•,_............._,•’ 
.........,||..,~•¯¯\\\\(@)//__ 


= 1 =


¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHRISTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•


= 2 =


I hope you have a Merry Chrismas and a
Happy New Year and I hope you like my Chrismas Tree...
*
***
*****
*******
*********
***********
**************
****************
******************
*********************
***********************
************
************
************
********= 3 =


(¯`v´¯)
.`·.¸.·´
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.
-:¦:-·:*'*:·. ·:*'*:·-:¦:-
-:¦:-·:*'*:·.HAVE ·:*'*:·-:¦:-
-:¦:-·:*'*:·..A .·:*'*:·-:¦:-
-:¦:-·:*'GREAT:*'... *:·-:¦:-
-:¦:-·:*'*:·...WEEKEND... !.... :.·:*''*:·-:¦:-
... -Click here to view full size:-.:*'*:. .:*''*:.-Click here to view full size:-
(¯`v´¯)
.`·.¸.·´... ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·
Love and hugs,= 4 =


Hope you have A Merry Christmas and Happy New Year


*________ __ @
____*_... ____***__*_______*
_*... _______^*@^_____*____
...___*__... ...^*@^J^^_____... _*__
_*______^@^*J^@^... ___*____
___*___*^^@^... ^@^^^_____*__
*_____^... @^^J^@^J^^^^____*_
__... *__*^^J^*^@^*^^J^^^___... __
____^*^^^@^^^^@^^*... ^^^__*__
*__J^^^@^*^J... ^*^^@^*^J^____*
__@^*... ^^^J^^^@^^^*^^^@^*___
_*^^J^^@^... *^J^@^J^*^@^... ^^*_
_________^*M.M*^_... ________
__________ M.M___________
_ SEASONS GREETINGS __= 5 =


(¯`v´¯)
.`·.¸.·´
¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.SMILES:Click here to view full size
*When I think of you my heart smiles*
*-:*Just sending a smile your way*Click here to view full size
**I just wanted to brighten your day**
-:·:*'*:·..You make me smile ·:*'*:·:-
-:¦:-·:*'*:··... :*''*:·-:¦:-
-Click here to view full size:-.:*... '*:.....:*''*:.-Click here to view full size...
Have a great weekend!
Love and hugs,= 6 =


(¯`v´¯)
.`·.¸.·´
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.Friends Click here to view full sizeClick here to view full size
*Count your life by smiles not tears*
**Count your age by friends not years**
**I just wanted to drop by to say**
-:·:*'*:·..Smile My Friends ·:*'*:·:-
-:¦:-·:*'*:··. Enjoy.··:*''*:·-:¦:-
-Click here to view full size:-.:*... '*:.The.:*''*:.-Click here to view full size... :-
(¯`v´¯) Weekend
.`·.¸.·´
¸.·´¨¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·. Love and hugs= 7 =


★★★★CHRISTMAS NEW YEAR WISH ★ ★ ★ ★ ★I made a Christmas wish for you, ★ ★ ★For a holiday full of pleasure, ★ ★ ★Friends and family all around, ★ ★ ★And memories to treasure. ★ ★ ★I wish for you a Christmas filled★ ★ ★With joyous holiday cheer; ★ ★ ★I wish you a Merry Christmas, ★ ★ ★And a very Happy New Year! ★ ★


= 8 =


Chúc các bạn của tui một mùa giáng sinh vui vẻ
:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` một năm mới bình an •*¤*•,.•
¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHRISTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•* *•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸ .¸,•= 9 =


ღღღ____†____*_* Noel đến rồi *_*____†____ღღღ .. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ... •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR


= 10 =
         ¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸,•.* ¤
             *•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸, •*¤*.•,¸
             ,•*        Chuc ban *•,
           •,¸.   Giáng Sinh Vui Vẻ  ¸.¸,•
      •,¸. .,   An Lành Hạnh Phúc   ,¸.¸,•
   ¤*•¤*•,¸.¸,.•*¤*•,¸.,•*¤*•-.,¸¸,.-•*¤*¤
¤*•¤*•-.,¸.¸,.-•*¤*•-.,¸¸,.-•*¤*•-.,¸¸,.-•*¤*¤


= 11 =


Chúc một mùa giáng sinh vui vẻ:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,Và một năm mới bình an •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸,.•,¸.,•*¤* •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,.¸.¸ ,•*¤*•,¸.¸,.,•*¤*•, ¸.¸,.?*¤*•,¸.¸,. Me-ri chít-sờ-mết nhé!


= 12 =


____♥♥♥_____♥♥♥_____ __♥_____♥_♥_____♥___ __♥______♥______♥___ ___♥___M3rry___♥____ _____♥_X'mas_♥__ ________ _______♥___♥________ _________♥__________ _______♥___♥________ _____♥_______♥______ ___♥___Happy___♥____ __♥__N3w_♥_Y3ar_♥___ __♥_____♥_♥_____♥___ ____♥♥♥_____♥♥♥___


= 13 =


˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ *


= 14 =


。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * _Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ */______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ | 田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ • 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ 。° 。。° 。


= 15 =


┼ .
/ | .
.........................................*♥♫ .............Best wishes * *♫♫
..............................*•♥•*......... .......... for a ♫**
............................................*♥ ♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠
......................................*♥•♦ ••♥* .................♣♥.. and a...♥
................................................* ☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠
*♥•♥#♠♥#♥•♥* '
*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'
*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*'
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'
Happy and Happy every single day like a Christmas!= 16 =


’:’’:::/’::/’/’ ..........
....’’::’:/’:/’/’..___,•’`¯`’•,
.......’’’|/’/’/’....../..........._/
.......’’|/’/’,.~~/=====_/ 
.........[||||].....(_________)
..............||.....,•’`.._....._....`’•,
...............||.../...... (^)(^)` ........
................||..|............ .............I
................||..........\____/........./
..............||.....’•,_............._,•’
..........,||..,~•¯¯\\(@)//__
.....

.+**+__+**+._+**+.

 +.___zk__.+_ck_...+
  *+.Love.+*      +*
         *+*     *+*
  ♥ Forever ¶_ove ♥
-:- Marry christmas -:- 

.+**+__+**+._+**+.
+.___zk__.+_ck_...+
 *+.Love.+* +*
 *+* *+*
 ♥ Forever ¶_ove ♥
-:- Marry christmas -:-      ,☆,

  ★/ .. ★
 */ * *
*/ •♥• *
`´`´`´[]`´`´`´
......ˆˆˆˆˆˆ......
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Merry Christmas
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Giáng sinh ấm áp,
hạnh phúc, an
lành...☺


、Merry、、\\☆、\*、

☆、*\、Christmas。*\
\\*\\★\、\°\
       ,☆,
     ,* ¤ *,      _I''I_
    *,/'¤',*    ('-' )
.*°./•♥• .°*(!:_!).
`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°..............
Giáng Sinh* an
lành 。ấm áp, 
。hạnh phúc。 
yêu thương...!。


╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
    _I.I_        ,☆,
   (•.•)    ,★,,★,
  <( : )>  ,☆*;*☆,
   (_._)     `´`´∩`´`´


Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc...b.
°một °mùa °Giáng °
sinh °vui °vẻ °và °ấm °áp ֽღღღ♀
╲、*╲、*、 
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
 _I.I_ ,☆,
 (•.•) ,★,,★,
 <( : )> ,☆*;*☆,
 (_._) `´`´∩`´`´
Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc...b.
°một °mùa °Giáng °sinh °vui °vẻ °và °ấm °áp ֽღღღ♀


      ,☆, Noel

    ,* ¤ *, Đến
   *,/'¤',* Rồi !
*°./•♥•.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ / 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺
♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc...
_*_†_†_†___ღღღ♫


☆☆ ☆☆ ☆★★☆

 ☆★★ I.S2.U★☆
☆★★★☆ ☆★☆ ☆
   ___::__       .*"*.*"*.
 /\______    "+. _ .+"
|_|__ []__| _.l-l-l-l-l._ 
ღღღ__††††_ ღღღ _††††
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
°°¶/¶ERRy ©¶-¶ITRS¶/¶AS°°


──────╔╦╗╔╗╔╗╔╗╗╔───────
──────║║║╠─║─║─╚╣───────
──────╝─╚╚╝╩─╩─╚╝───────
╔═╗╗─╔╔╗─╦╔═╗╔╦╗╔╦╗╔╗╔═╗
║──╠═╣╠╩╗║╚═╗─║─║║║╠╣╚═╗
╚═╝╝─╚╝─╩╩╚═╝─╩─╝╩╚╩╩╚═╝

╔══╗────────╔═╦╗──╔╦═╦╗─────╔═╗
║║║╠═╦╦╦╦╦╦╗║╠╣╚╦╦╬╣═╣╚╦══╦═╣═╣
║║║║╩╣╔╣╔╣║║║╠╣║║╔╣╠═║╔╣║║║╬╠═║
╚╩╩╩═╩╝╚╝╠╗║╚═╩╩╩╝╚╩═╩═╩╩╩╩╩╩═╝
─────────╚═╝───────────────────

------------------------------------------------------------

. __[-]__
.. (*>*)
. (.. : .. )
.( .. : . . )

------------------------------------------------------------

M E R R Y C H R I S T M A S 
__________(█) 
_______██████ 
_____ ████████ 
___███████████ 
___ (░░░░░░░)░░░) 
___(░(░█░░█░)░░░) 
__ (░░(░░●░░░)░░░) 
__ (░░░░◡░░)░░░░) 
_██(░░░░░░░░░░)██ 
_███(░░░░░░░░░)███ 
████ ██(░░░)██ ████ 
████ █████████ ███ 
████ ████░████ ███ 
(░░)_ ▓▓▓▓▌▓▐▓▓▓_(░░) 
(██) ███████████ (██) 
_____█████░█████_▓▓▓ 
_____█████-,█████▓▓▓▓▓) 
_____█████-,█████▓▓▓▓▓) 
___(░░░░░░)(░░░░░) ▓▓▓▓) 
______(███)_(███)▓▓▓▓▓▓) 
____ (████)_(████)▓▓▓▓▓)

------------------------------------------------------------
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞

------------------------------------------------------------
....... (░)
......../█
......./██
....../███
...../████
....{█████}
....//..o..o..
...(...(_O_)...)
...{░░░░░░)
....{░░░░░}
.....{░░░░}
......{░░░)
.......{░░}
........'-░-

------------------------------------------------------------

"""。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/ 。
....|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★"""

------------------------------------------------------------
¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/

------------------------------------------------------------

_.____.____.✯_____._____,
_____._.__☉✺☉___.___.___
___.__.__❄☉✺❄☉____.___
_.___._❄☉✺❄☉❄❄☉___.__
__.__✺❄☉✺❄☉❄✺❄☉.___._
_._✺❄☉✺❄❄☉☉❄✺❄☉_.___
_✺❄☉✺✺❄❄☉☉❄❄✺❄☉_.__
✺❄☉✺✺✺❄❄☉☉❄❄✺✺❄☉.__
…………..♟☦♟ ……………
…………..♟☦♟…………… Merry Christmas

------------------------------------------------------------

…………(¯`O´¯)
…………*./ | .*
…………..*♫*.
………, • ‘*♥* ‘ • ,
……. ‘*• ♫♫♫•*’
….. ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘
….’ * • ♫*♥*♫• * ‘
… * , • Merry’ • , * ‘
.* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
…’ ‘ • Christmas . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x
…………….♥

.………………….…❖………………….
───────✷▄▄█▄▄✷────── 
──────✷▄▄███▄▄✷────── 
─────✷▄▄█████▄▄✷────── 
▒█▒─✷▄▄███████▄▄✷─▓█▓─ 
▒█▒──────▓▓▓─────░░▒░░


░░░░░░░█░░░░░░░
░░░░░░█▓█░░░░░░
░░░/)░█▓▓▓█░(░░░
░░░||█▓▓▓▓▓█||░░░
░░░█▓▓▓▓▓▓▓█░░░
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░
░█████████████░
░░░░░░███░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░

...............¨♥*✫♥,
.........,•✯´.........´*✫
.......♥*................ __/__
.......*♥............… ..*-:¦:-*
...¸.•✫.............……/.•*•.
...~`,`~.................. |
¸....✫................... *•*
´¸...*♥..´¸...........*♥♫♥*
´¸¸♥*................✯•♫•♥•*
´¸.•✫ .............. *♥•♫•♫♥*
~`,`~............. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`.............. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/................✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
/▌................*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
/ ....................... ╬╬╬╬


────▄─▄───────▓▓▓█▓▓──
───▀▄█▄▀──────██████──
─▒▒▒▒█▒▒▒▒────▓▓▓█▓▓──
─█████████──░░░░▒░░░░─
─▒▒▒▒█▒▒▒▒──░░░░▒░░░░─

------------------------------------------------------------

☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))      __/__
((__ ))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))    *-:¦:-*
((__ __ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))     /.•*•.
((_ _ _____ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))    |
((_ __╔═╗__ ___))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))   *•*
…((__ _ _╚═╝______ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))   *♥♫♥*
((_ __ __ __ __ __ _____))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))  ✯•♫•♥•*
|_________________|_______________________|  *♥•♫•♫♥*
|_____╔═╦═╗______|____╔═╦═╗__╔═╦═╗___|  ✯♥•♦♫♥•♥*.
|_____║║║║║______|____╠═╬═╣__╠═╬═╣___|  *♥☺♥•♥•☺♥*.
|_____║║║║║______|____╚═╩═╝__╚═╩═╝___|  ✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*
|_____║║║║║______|______________________| *♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

------------------------------------------------------------

.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.
         __,_,_,__)           __,__ ,__)     ,__)
        (--| | | _ ,_,_      (--/  `|_ ,_' ,-|-,_,_, _, ,
          _| | |(/_| | (_|     ___)| || |/_)| | | |(_|/_)
         (             ,_|    (       |_,          |_,
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫*˛.* ˛_Π_____.♥Everyone ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛ ...

------------------------------------------------------------

----//---------██████
--/--//-----██████
--▌-//--██████████
--▌//----(▓)-----------(▓)
---▌/----(▓).--◒►◒--(▓)
----▌------(▓)---- = ----(▓)
----▌----------(▓)----(▓)
----▌-----(▓)----- ✺ -----(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
------------(▓)(▓)(▓)(▓)(▓)

------------------------------------------------------------

__________ █████ 
_______█████████ 
________████████ 
_________ ███████ 
__________████████ 
______██████████████ 
_____███▒▒░░░░░░░░▒ 
_______▒░░░░░ ⓤ░░ⓤ░▒ 
_______▒░░░░░░░░ >░░ ▒ 
_______██▒░░░░░·︾·░░▒ 
_______████▒░░░░░░░▒ 
______▒▒███████████▒▒ 
____▒░░░░░▒▒▒▒███░░░▒ 
___▒░░░▒░░░░░░████░░ ▒ 
___▒░░░░▒░░░░░█████░░▒ 
___▒░░░░░▒░░░░███████░▒ 
____▒░░░░▒░░░░██████▒▒ 
____▒#▒▒▒▒▒░##░██████ 
__▒#▒░░░░░░░░░░░░░▒░▒ 
_▒░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░ ▒ 
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒ 
#▒░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░░▒ 
##▒░░░░░░░░░░░░░░░░##


*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.