BLOG THỦ THUẬT

Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Về Giáng Sinh

Nhân dịp giáng sinh sắp tới Xqnb.Net chọn một số bài hát hay về Giáng Sinh mọi người cùng thưởng thức nhé..! và có code để cho ai thích chèn vào website hoặc blog của mình luôn.
Chúc các bạn đón một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc ..!
<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" src="http://i847.photobucket.com/albums/ab37/delight8x/plus2010/Aviraantivir_9117_MediaPlayer.swf" flashvars="file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=1E0NScFzmow2%26type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?config=ok%26backcolor=0xFF9999%26frontcolor=0x660000%26lightcolor=0x336600%26autostart=false%26shuffle=false%26repeat=true%26jpgfile=THAYLINKANHCUABANVAODAY" wmode="transparent" height="347" width="466"><center><embed allowscriptaccess="never" height="300" src="http://i637.photobucket.com/albums/uu96/linhtungx/player/mediaplayer_y1n9.swf?file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=t5_Uf8Lvo_lT&displayheight=60&backcolor=0x1489E3&frontcolor=0x000000&lightcolor=0x000000&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100&logo=http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2011/01/VTT-40-amnhac.jpg&height=300" type="application/x-shockwave-flash" width="200"></embed></center>


<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" src="http://i847.photobucket.com/albums/ab37/delight8x/plus2010/Aviraantivir_9117_MediaPlayer.swf" flashvars="file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=d3ke1p8U4glY%26type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?config=ok%26backcolor=0xFF9999%26frontcolor=0x660000%26lightcolor=0x336600%26autostart=false%26shuffle=false%26repeat=true%26jpgfile=THAYLINKANHCUABANVAODAY" wmode="transparent" height="347" width="466">
<embed src="http://static.nhaccuatui.com/generals/flash/playerlist.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerv7.ashx?list2=00260021000c0000003b0026001c000a0060002900760020" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&file=http://static.nhaccuatui.com/generals/flash/playerlist.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerv7.ashx?list2=00070074000e0021000f001f0008000c000100260032002e&displayheight=15&backcolor=0xFFFFCC&frontcolor=0x668099&lightcolor=0x33CCFF&displayclick=noneshowdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;height=10 ;width=250&amp;height=603" height="300" width="250"> </embed>
<embed src="http://static.nhaccuatui.com/generals/flash/playerlist.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerv7.ashx?list2=001a0007000600000016002300370014002d001a00280060" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="&file=http://static.nhaccuatui.com/generals/flash/playerlist.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerv7.ashx?list2=00070074000e0021000f001f0008000c000100260032002e&displayheight=15&backcolor=0xFFFFCC&frontcolor=0x668099&lightcolor=0x33CCFF&displayclick=noneshowdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;height=10 ;width=250&amp;height=603" height="300" width="250"> </embed></center>

*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.