BLOG THỦ THUẬT

Congly Blogger Templates


Do khá nhiều người sử dụng theme này nên mình cập nhật thêm 1 số sửa đổi mà blogger update: + Tối ưu tăng tốc độ load + Slide bài mới nhất có thêm hình ảnh + Fix không lưu được widget ở phần tử trang + Sửa widget  nhỏ trang lable ở phần tử trang + Thêm thumbnail cho bài viết ở trang nhãn khi không có ảnh + Thêm trang Archive cho blog + Fix tìm kiếm = tìm kiếm blogger + Tạo widget ở sidebar có khung bo viền + Sử dụng phân trang mặc đinh + Loại bỏ Menu sổ ngang + Sử dụng comment phân cấp blogger 

XEM DEMO DOWNLOAD


Hướng dẫn : Để sửa đổi theme bạn nên dùng Notepad++ để dễ dàng sử dụng  
1. Thay đổi logo tìm: http://4.bp.blogspot.com/-SvH6xyNEkkY/T-6yaYQGhiI/AAAAAAAABE8/7_aQzYPMao0/s1600/logos.png thay = link ảnh logo của bạn  
2. Thay đổi link menu
  
<ul class='menu'>
<li><a href='/'><span>Home</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination'><span>Menu1</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination '><span>Menu2</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination '><span>Menu3</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination  '><span>Menu4</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination  '><span>Menu5</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination '><span>Menu6</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination '><span>Menu7</span></a></li>
<li><a href='/search/label Destination '><span>Menu8</span></a></li>
<li><a href='/search/label/Destination '><span>Menu9</span></a></li> 
</ul>

Thay Destination và Menu.. thành các nhãn blog của bạn 

3. Hiện thị các table ở trang chủ Tìm


<div class='body-home'>
<div class='boxtitle'>
<h2><span class='boxtitle1'/><span class='boxtitle2'><a href='/search/label/Destination' title='Destination'>Destination</a></span>
<span class='boxtitle3'/></h2>
<ul class='subbox'>
<li><a href='/search/label/Menu1'>Menu1</a></li>
<li>|</li>
<li><a href='/search/label/Menu2'>Menu2</a></li>
<li>|</li>
<li><a href='/search/label/Menu3'>Menu3</a></li>
</ul>
</div>
<div class='body-info'> 
<script>document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Destination?max-results="+7+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=helloximo02\"><\/script>");</script> 
</div> 
<div style='clear:both;'/> 
</div> 
*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.