BLOG THỦ THUẬT

Nhận xét mới nhất cho từng bài viết

Đây là một dạng của tiện ích Recent Comments được viết để hiển thị người nhận xét mới nhất của từng bài viết riêng khi xem danh sách bài đăng ở kiểu indexarchive. Mình chỉ hiển thị avatar và permalink cho nhận xét đó.


Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
.post{position:relative}
.rc-post{position:absolute;bottom:10px;right:-36px}
.rc-post img{border:0 none!important;border-radius:50% 50% 50% 0;padding:0!important;width:36px;height:36px}Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </head> trong template của bạn.
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
no_avatar='http://lh6.googleusercontent.com/-OKWz_G9ElFo/TuX_HC5zmkI/AAAAAAAAArI/4CqenpDZg54/s44/no-avatar.png';
function rc_post(json){var num=json.feed.openSearch$totalResults.$t;if(num!=0){var i=parseInt((num-1)/200)+1;if(i==1){var v='#c'}else{var v='?commentPage='+i+'#c'}var c=json.feed.entry[0];name=c.author[0].name.$t;if(c.author[0].gd$image.src=='http://img1.blogblog.com/img/blank.gif'){var avatar=no_avatar;alt='no avatar';}else{var avatar=c.author[0].gd$image.src;alt=name;}var lk=c.link[0].href;lk=lk.split('/');cid=lk[8];url=c['thr$in-reply-to'].href;document.write('<a class="rc-post" href="'+url+v+cid+'" rel="nofollow"><img alt="'+alt+'" src="'+avatar+'" title="'+name+'"/></a>');}}
//]]>
</script>
</b:if>
</b:if>

Bước 3: Tìm thẻ <a expr:name='data:post.id'/> và thêm vào sau nó đoạn mã dưới đây:
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:post.numComments != 0'>
<script type='text/javascript' expr:src='&quot;/feeds/&quot; + data:post.id + &quot;/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=1&amp;callback=rc_post&quot;'/>
</b:if>
</b:if>
</b:if>

Ở đoạn mã bước 1 thì bottom:10px;right:-36px là tọa độ của avatar so với class post. Hãy chỉnh giá trị của thuộc tính bottom và right cho phù hợp với blog của bạn.
*
Nhấn ThíchG+1 để ủng hộ Xqnb.Net
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright ©2013 Xqnb.Net . All rights reserved.
Mọi chi tiết xin liên hệ email : xqnb.net@gmail.com
Những bài viết trên Blog.Xqnb.Net được các thành viên tổng hợp từ Internet.